משיח חדשות - news - новости חדשות וידאו בשפת הסימנים ישראלי עם ישראל
חי
Новости Израиля на жестовом языке
События политика жизнь глухих история интервью